سامانه آنلاین الگوریتم‌های شناسایی طغیان

با هدف شناسایی به‌هنگام انواع اپیدمی‌های تک منبعی و پیش‌رونده

ویژگی های سامانه

  • معرفی یک سیستم طبقه‌بندی پذیرفته شده‌ در تشخیص تغییر در داده‌های نظام مراقبت بر اساس روند و سطح بروز
  • پیاده‌سازی انواع الگوریتم‌های شناسایی طغیان
  • امکان تغییر پارامترهای مرتبط با هر الگوریتم بر اساس ویژگی‌ داده‌ها یا اهداف محقق
  • تسهیل انتخاب الگوریتم‌های شناسایی طغیان از میان لیست گسترده‌ای از الگوریتم‌های موجود
  • امکان دریافت نتایج حاصل از اعمال انواع الگوریتم‌ بلافاصله بعد از بارگزاری داده‌های نظام مراقبت
  • ارائه خروجی‌هایی با ساختار یکسان، جهت مقایسه عملکرد الگوریتم‌های شناسایی طغیان
  • امکان پایش مستمر بیماری‌ها/سندروم‌های شناخته شده تحت نظام مراقبت
  • تسهیل اجرای اقدامات محافظتی از طریق تشخیص زودهنگام با هدف محدود کردن تاثیر طغیان بیماری‌ها

راهنمای استفاده از الگوریتم

هدف سامانه شناسایی

فرآیندی که برای گردآوری، مدیریت، تجزیه و تحلیل، تفسیر و گزارش  اطلاعات پایا درباره بیماران جامعه،  بکار گرفته می‌شود، مراقبت نام دارد؛ در واقع مراقبت، فرآیند مداوم جمع‌آوری داده‌های سلامت به منظور پایش وضعیت سلامت جوامع و فراهم ساختن یا بازنگری در خدمات مورد نیاز می‌باشد. نظام‌های مراقبت از بیماری‌ها، جایگاه ویژه‌ای نزد نظام سلامت دارند و به عبارت دیگر، چشم و گوش نظام سلامت تلقی می‌گردند.

الگوریتم‌ها

Obdetector.ir از الگوریتم‌های Farringtonو Flexible Farrington، که مبتنی بر خانواده مدلهای خطی تعمیم یافته هستند، سری‌های زمانی ARIMA، نمودار کنترل مجموع تجمعی (CUSUM)، گزارش انحراف اولیه‌ی سیستم (EARS) و الگوریتم میانگین متحرک وزن‌داده شده نمایی (EWMA)استفاده می‌کند. برای هر الگوریتم، دو بخش در نظر گرفته شده است؛ بخش “معرفی الگوریتم” به اختصار به معرفی هر روش می‌پردازد و بخش”راهنمای استفاده از الگوریتم” نیز پارامترهای هر الگوریتم را تعریف می‌کند. طراحی پنل ورود داده‌ها و تنظیم پارامترها و همچنین محاسبات مربوط به هر الگوریتم با استفاده از نرم افزار R انجام شده است.

انتخاب و راهنمای الگوریتم ها